تعرفه بسته های عکاسی از محصول

پکیج مبلمان
پانزده عکس زمینه سفید از مبلمان
بازدید از لوکیشن رایگان
ادیت هر 15 عکس رایگان
تحویل فایل نهایی با کیفیت
پانصد هزار تومان تخفیف

تومان 3,000,000

پکیج جواهرات
پانزده عکس زمینه سفید از گوشواره، انگشتر، حلقه و موارد مشابه از نظر اندازه
بازدید از لوکیشن رایگان
ادیت هر 15 عکس رایگان
تحویل فایل نهایی با کیفیت
پانصد هزار تومان تخفیف

1,800,000 تومان

پکیج محصولات بافت دار
پانزده عکس زمینه سفید از چرم و جیر، پارچه یا پرده
بازدید از لوکیشن رایگان
ادیت هر 15 عکس رایگان
تحویل فایل نهایی با کیفیت
پانصد هزار تومان تخفیف

تومان 1,500,000

پکیج فرش
پنج عکس زمینه سفید از فرش
هفت عکس دیتیل از هر فرش
بازدید از لوکیشن رایگان
ادیت هر 40 عکس رایگان
تحویل فایل نهایی با کیفیت
پانصد هزار تومان تخفیف

تومان 1,600,000

پکیج لوازم بهداشتی-آرایشی
پانزده عکس زمینه سفید
بازدید از لوکیشن رایگان
ادیت هر 15 عکس رایگان
تحویل فایل نهایی با کیفیت
پانصد هزار تومان تخفیف

تومان 1,500,000

پکیج خوراکی ها
پانزده عکس زمینه سفید از کیک، شیرینی، شکلات، دسر یا بستنی
بازدید از لوکیشن رایگان
ادیت هر 15 عکس رایگان
تحویل فایل نهایی با کیفیت
پانصد هزار تومان تخفیف

تومان 1,500,000

پکیج فضاهای صنعتی یا اداری
پانزده عکس
بازدید از لوکیشن رایگان
ادیت هر 15 عکس رایگان
تحویل فایل نهایی با کیفیت
پانصد هزار تومان تخفیف

تومان 3,000,000

تعرفه سایر موارد